01 english smaller

Music Declares Emergency to grupa artystów i artystek, przedstawicieli i przedstawicielek branży muzycznej. Łączymy siły, żeby zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny i wypracować wspólne rekomendacje i sposoby działania, które doprowadzą do trwałych zmian.

Wiemy, jak wielką moc ma muzyka i jak kulturotwórczą rolę mają muzycy. Chcemy z tego skorzystać, by rzetelnie informować i mobilizować opinię publiczną do zaangażowania się w rozmowy dotyczące katastrofy klimatycznej i reakcji na nią.

Do tej pory oddziały organizacji zrzeszały 3327 artystów i istniały oficjalnie w dziesięciu krajach, ale nie było na tej liście Polski.

Pora to zmienić. 4 listopada, podczas wydarzenia Soundedit Play Fair, w Łodzi, otwieramy polski oddział tego założonego w 2019 ruchu.

DEKLARACJA

1

Wzywamy rządy i media do mówienia prawdy o kryzysie ekologicznym i katastrofie klimatycznej.

2

Wzywamy rządy do podjęcia natychmiastowych działań w celu odwrócenia utraty bioróżnorodności i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych najpóźniej do 2030 roku.

3

Dostrzegamy, że wskutek kryzysu klimatycznego powstają globalne nierówności i będziemy dążyć do zmian systemowych, aby chronić życie na Ziemi.

4

Wiemy, że praktyki branży muzycznej mają wpływ na środowisko i zobowiązujemy się do podjęcia pilnych działań.

Podpisz deklarację

* Pole obowiązkowe

MDE okazjonalnie prześle Ci wiadomość z informacjami o bieżących kampaniach. Proszę informujcie mnie o działaniach MDE.. *

Jeśli wyrazisz zgodę na wysyłanie informacji, możemy użyć tego adresu na przesłanie do Ciebie pytań dotyczących Twojej deklaracji lub by wysyłać bieżące informacje o MDE. Gwarantujemy, że nie będziemy dzielić się Twoim adresem. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze... Polityka prywatności

* Pole obowiązkowe

CO TO ZNACZY DOŁĄCZYĆ DO MDE?

Zgłoszenie stanu wyjątkowego jest niezależną decyzją każdej osoby lub organizacji i może być wykonane w dowolny sposób odpowiedni dla Ciebie/Twojej organizacji.

Oznacza to publiczne zgłaszanie swoich obaw, nawoływanie do bardziej ambitnych działań politycznych oraz podjęcie działań w zakresie własnego wpływu na środowisko w ramach swoich kompetencji. Nie oznacza to dołączania do określonej grupy lub podejmowania jakichkolwiek działań wykraczających poza twoje granice.

Jeśli jesteś organizacją, wymaga to konsultacji z zespołem zarządzającym lub radą powierniczą oraz potwierdzenia, że ​​sama deklaracja jest tylko pierwszym krokiem do zrozumienia i opracowania reakcji na kryzys klimatyczny.

Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe

Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz

Thank you, you've successfully signed the declaration.

Ten adres jest już w bazie.

MUSIC DECLARES EMERGENCY POLAND TEAM

Misia Furtak - chapter director/spokesperson
Michalina Bieńko - director of communication/social media specialist
Daria Głowacka - community manager/events
Ula Nowak - event manager

Sygnatariusze

Organizacje, artyści i osoby indywidualne już podpisali. A Ty? Dlaczego nie zrobić tego teraz?