OVER

Music Declares Emergency is een groep artiesten en professionals uit de muziekindustrie.

WIJ GELOVEN DAT

De voortdurende stijging van de uitstoot van broeikasgassen en de voortdurende verwoesting van de natuurlijke wereld een duidelijke en actuele bedreiging voor het leven op aarde vormen.

Dat een onmiddellijke reactie van de overheid noodzakelijk is om al het leven te beschermen tegen een klimaat- en ecologische catastrofe.

Muziek, muzikanten en muziekbedrijven kunnen, door hun unieke culturele en economische macht, het voortouw nemen bij het eisen van de systemische veranderingen die nodig zijn om al het leven op aarde veilig te stellen.

We roepen iedereen binnen de industrie op om samen met ons de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen en te werken aan de culturele en operationele veranderingen die nodig zijn om bij te dragen aan een koolstof neutrale toekomst.

MUZIEK VERKLAART NOODSITUATIE

Music Declares Emergency, gelanceerd in juli 2019, is een onafhankelijke groep zonder partijpolitieke of commerciële banden. Wij geloven in de kracht van muziek om de noodzakelijke culturele veranderingen te bevorderen om een groenere, eerlijkere, betere toekomst te creëren.

MDE vertegenwoordigt alle gebieden van de muziekindustrie, ongeacht genre, rol, geslacht, ras of seksualiteit en wordt geleid door individuen die verenigd zijn door een diepe bezorgdheid over de klimaat- en ecologische noodsituatie waar we momenteel mee te maken hebben. Wij erkennen dat de muziekindustrie, vanwege haar unieke uitdagingen, een eigen groep nodig heeft om dit debat aan te sturen.

Wij geloven dat het vergroenen van de muziekindustrie een noodzakelijk onderdeel is van het creëren van een vruchtbare omgeving voor artiesten om zich uit te spreken en hun eigen werk rond het klimaat te creëren. We werken samen met onze partnerorganisatie, Julie's Bicycle, om verandering binnen onze eigen industrie te coördineren en te activeren.

In de periode 2021-2022 zal Music Declares Emergency de roep om dringende actie op klimaatgebied kracht bijzetten via onze campagne NO MUSIC ON A DEAD PLANET, waarbij we de invloed en het bereik van artiesten en fans inzetten om dit gesprek volledig in de mainstream te brengen.